Kontakt

Välkommen att kontakta oss i alla frågor runt utveckling, fastighetsförvaltning och uthyrning av kommersiella lokaler och bostäder. Här finner du kontaktuppgifter till moderbolaget Bengtsson Holding samt våra tre dotterbolag.


Bengtsson Holding AB
Villavägen 20, 182 79 Stocksund
Tel. 070-572 81 99
www.bengtssonholding.se
Org.nr 556852-5868

Annika Bengtsson, ordf
Tel. 070-572 81 99
annika@bengtssonholding.se

Johan Bengtsson, vd
Tel. 070-388 04 03
johan@bengtssonholding.se


Flygstaden AB
Byggnad 16, 826 70 Söderhamn
www.flygstaden.se
Fastighet: Östansjö 42:3, Söderhamn
Org.nr 556551-4667

Johan Bengtsson, vd
Tel. 0270-738 30
johan.bengtsson@flygstaden.se


Cityfastigheter Söderhamn AB
Villavägen 20, 182 79 Stocksund
www.cityfastighetersoderhamn.se
Fastighet: Lönnen 10, Söderhamn
Org.nr 556787-6072

Annika Bengtsson, vd
Tel. 070-572 81 99
annika.bengtsson@cityfastighetersoderhamn.se


Cityfastigheter Mården AB
Villavägen 20, 182 79 Stocksund
www.cityfastighetersoderhamn.se
Fastighet: Mården 7, Söderhamn
Org.nr 556676-7421

Annika Bengtsson, vd
Tel. 070-572 81 99
annika.bengtsson@cityfastighetersoderhamn.se