Byggnation

Bengtsson Holding är genom sina intressebolag Wådell Byggproduktion och Prefament engagerade i utveckling och byggnation av lägenhetsmoduler samt produktion av bostadsrätter i Borlänge. För ägarstruktur och ägarandelar, se webbsidan Ägande och struktur.

Optioner

I ett aktieägaravtal har avtalats ömsesidiga optioner varigenom Bengtsson Holdings ägarandel i Wådell Byggproduktion AB under åren 2021 – 2023 i olika steg kan ökas till 40 % eller 60 %, varvid Wådell Invests andel minskar motsvarande.


Wådell Invest AB är moderbolag i en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom fastigheter och industri. Företaget har varit verksamt sedan 1971. Wådell Invest AB äger 10 % i Bengtsson Holding AB.

Bengtsson Holding äger tillsammans med Wådell Invest byggbolaget Wådell Byggproduktion.


Prefament AB är en nytänkande tillverkare av prefabricerade, flexibla lägenheter med hög kvalitet.

Målgruppen är hyresgäster som önskar ett litet hem – det kan vara studenter, ett första hem för unga människor eller en bekväm liten bostad för pensionärer.

Bengtsson Holding har genom sitt ägande i Wådell Byggproduktion även ägarandelar i Prefament.