Ägande och struktur

Ägare till Bengtsson Holding AB är Annika och Johan Bengtsson som äger 90 % och Wådell Invest AB som äger 10 %.

I koncernens moderbolag Bengtsson Holding AB är Annika Bengtsson ordförande och Johan Bengtsson vd. Annika är vd för Cityfastigheter Söderhamn AB och Cityfastigheter Mården AB. Johan Bengtsson är även vd för Flygstaden AB.

Bengtsson Holding-koncernen, företagsstruktur

Ställning och resultat

Bengtsson Holding-gruppen har en god ställning med en soliditet på drygt 30 % och likvida tillgängliga medel väl överstigande koncernens mål på 10-15 % av omsättningen.

Respektive fastighet har under de senaste åren genomgått omfattande reparations- och underhållsarbeten vilket ger goda förutsättningar för bra resultat framöver, både i ekonomiska termer och som goda hyresgästrelationer.