Vi utvecklar, förvaltar och hyr ut kommersiella lokaler och bostäder i attraktiva områden.

Bengtsson Holding AB är moderbolag i en familjeägd företagsgrupp med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kommersiella lokaler samt fastighetsutveckling. Bolaget har fyra dotterbolag; Flygstaden AB, Cityfastigheter Söderhamn AB, Cityfastigheter Mården AB och Bengtsson Promotion AB (60 %), samt intressebolaget Wådell Byggproduktion AB (50 %) med dotterbolaget Prefament AB.

Fastighetsbolagens verksamhet är idag koncentrerad till Söderhamn. Där erbjuder vi attraktiva och effektiva lokaler på Flygstaden i Söderhamn, vilket är Hälsingland största företagspark. I Söderhamns centrum erbjuder vi attraktiva lokaler längs huvudgatan för butiker, restauranger och även för kontor och bostäder.


Kärnan i vår verksamhet är att hitta rätt lokal för en hyresgästs specifika behov och sedan se till att hyresgästen trivs i sin lokal. Nöjda hyresgäster får vi genom lokal närvaro med kompetent personal som i nära dialog med hyresgästerna uppfyller allas förväntningar.

Med en aktiv förvaltning säkerställer vi långsiktighet och att våra fastigheter är i bra skick. Läs mer om koncernen här på hemsidan och besök gärna våra dotterbolags hemsidor för mer information om våra fastigheter. För kontaktpersoner och adresser, besök sidan Kontakt.