Vi utvecklar, förvaltar och hyr ut kommersiella lokaler och bostäder i attraktiva områden.

Bengtsson Holding AB är moderbolag i en familjeägd företagsgrupp med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kommersiella lokaler samt fastighetsutveckling. Bolaget har tre dotterbolag, Flygstaden AB, Cityfastigheter Söderhamn AB och Cityfastigheter Mården AB, samt fem intressebolag med Wådell Byggproduktion AB som moderbolag.

Fastighetsbolagens verksamhet är idag koncentrerad till Söderhamn. Där erbjuder vi attraktiva och effektiva lokaler på Flygstaden i Söderhamn, vilket är Hälsingland största företagspark. I Söderhamns centrum erbjuder vi attraktiva lokaler längs huvudgatan för butiker, restauranger och även för kontor och bostäder.

Tillverkningen av prefabricerade bostäder i intressebolaget Prefament AB sker i Kungsör samt med plan även i Söderhamn.


Kärnan i vår verksamhet är att hitta rätt lokal för en hyresgästs specifika behov och sedan se till att hyresgästen trivs i sin lokal. Nöjda hyresgäster får vi genom lokal närvaro med kompetent personal som i nära dialog med hyresgästerna uppfyller allas förväntningar.

Med en aktiv förvaltning säkerställer vi långsiktighet och att våra fastigheter är i bra skick. Läs mer om koncernen här på hemsidan och besök gärna våra dotterbolags hemsidor för mer information om våra fastigheter. För kontaktpersoner och adresser, besök sidan Kontakt.