Flygstaden AB

Flygstaden AB bedriver fastighetsförvaltning med inriktning på kontor, bostäder, industri och lager. Med egen personal för fastighetsservice, skötsel och fastighetsutveckling erbjuds korta ledtider och täta relationer med hyresgästerna.

www.flygstaden.se

Flygstaden, Söderhamn