Cityfastigheter Söderhamn AB

Cityfastigheter Söderhamn AB äger och förvaltar fastigheten Söderhamn Lönnen 10, med adress Köpmangatan 7-11, Skolhusgatan 3 och Tägtgatan 2 i Söderhamn, med en golvyta på 7 200 kvm. På övre planet finns därtill ett cirka 5 000 kvm stort parkeringsdäck.

www.cityfastighetersoderhamn.se

Fastigheten Lönnen 10, Söderhamn