spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Ställning och Resultat


Bengtsson Holdinggruppen har en god ställning med en soliditet på drygt 30 % och
likvida tillgängliga medel väl överstigande koncernens mål på 10-15 % av omsättningen.

Respektive fastighet har under de senaste åren genomgått omfattande reparations-
och underhållsarbeten vilket ger goda förutsättningar för bra resultat framöver,
både i ekonomiska termer och som goda hyresgästrelationer.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB