Bakgrund

Bengtsson Holding AB är ett resultat av en väl genomförd generationsväxlingsplan. Ursprunget skapades i Wådellgruppen med Wådell Invest AB som startades 1971 av Katarina och Tor Wådell. Familjen har varit operativt verksam inom dagligvaruhandel, industri och data.

Som ett resultat av en planerad generationsväxling ökade fastighetsrörelsen i takt med att de operativa verksamheterna minskade. Fastighetsrörelsens olika grenar har med början av 2011 delats upp i tre koncerner som ägs och drivs av de olika familjemedlemmarna.

Från början av 2008 har Annika och Johan Bengtsson drivit fastigheterna som sedan 2011 ingår i Bengtsson Holding AB.