spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Vår historia

 

bengtsson-holding-logo-2-farg-rgb


Bengtsson Holding AB är ett resultat av en väl genomförd generationsväxlingsplan. Ursprunget skapades i Wådellgruppen med Wådell Invest AB (www.wadell.se) som startades 1971 av Katarina och Tor Wådell. Familjen har varit operativt verksam inom dagligvaruhandel, industri och data.

Som ett resultat av en planerad generationsväxling ökade fastighetsrörelsen i takt med att de operativa verksamheterna minskade. Fastighetsrörelsens olika grenar har med början av 2011 delats upp i tre koncerner som ägs och driva av de olika familjemedlemmarna.

Med början av 2008 har Annika och Johan Bengtsson drivit fastigheterna som sedan 2011 finns i Bengtsson Holding AB.

 

 

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB