spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Om oss

bengtsson-holding-logo-2-farg-rgb


V
erksamheten är idag koncentrerad till Söderhamn. Där erbjuder vi attraktiva och effektiva lokaler på Flygstaden i Söderhamn, vilket är Hälsingslands största företagspark . I Söderhamns centrum erbjuder vi attraktiva lokaler längs huvudgatan för butiker, restauranger men även för kontor och bostäder.

Kärnan i vår verksamhet är att hitta rätt lokal för en hyresgästs specifika behov och sedan se till att hyresgästen trivs i sin lokal. Nöjda hyresgäster får vi genom lokal närvaro med kompetent personal som i nära dialog med hyresgästerna uppfyller allas förväntningar.

Med en aktiv förvaltning säkerställer vi långsiktighet och att våra fastigheter är i bra skick.

Vår historia
Bengtsson Holding AB är ett resultat av en väl genomförd generationsväxlingsplan.

Ursprunget skapades i Wådellgruppen med Wådell Invest AB som startades 1971 av Katarina och Tor Wådell. Familjen har varit operativt verksam inom dagligvaruhandel, industri och data.

Som ett resultat av en planerad generationsväxling ökade fastighetsrörelsen i takt med att de operativa verksamheterna minskade.

Fastighetsrörelsens olika grenar har med början av 2011 delats upp i tre koncerner som ägs och driva av de olika familjemedlemmarna.

Med början av 2008 har Annika och Johan Bengtsson drivit fastigheterna som sedan 2011 finns i Bengtsson Holding AB.

Ställning och resultat
Bengtsson Holdinggruppen har en god ställning med en soliditet på drygt 30 % och likvida tillgängliga medel väl överstigande koncernens mål på 10-15 % av omsättningen.

Respektive fastighet har under de senaste åren genomfört omfattande reparations- och underhållsarbeten vilket ger bra förutsättningar för goda resultat framöver, både i ekonomiska termer och som goda hyresgästrelationer.

Ägare och ledning
Ägare till Bengtsson Holding AB är Annika och Johan Bengtsson som äger 45% vardera och Wådell Invest AB som äger 10%.

Idag är Annika Bengtsson ordförande och Johan Bengtsson VD i koncernens moderbolag Bengtsson Holding AB. Annika Bengtsson är också VD för Cityfastigheter Söderhamn AB och Cityfastigheter Mården AB. Johan Bengtsson är även VD för Flygstaden AB.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB